GroenLinksGroenLinks.nl

Dit land kan zoveel groener!

Een overzicht van alle acties in het land. Kijk op de kaart voor een overzicht van alle acties.

Almelo (5 april 2008)

Op zaterdag 5 april zaaide afdeling Almelo een bloemenwei in met traditionele bloemenzaden aan het Kolkje, als symbool van de vergroening die Almelo hard nodig heeft. GroenLinks ging met hark en bloemenzaad aan het werk om dit kale stukje Almelo al deze zomer te veranderen in een kleurrijk natuurgebiedje.

Almelo

Amsterdam

Op 4 april is bij de J.P. Coenschool in Zeeburg een rommeltuintje geopend, waar kinderen zelf bloemen in laten bloeien en groenten in gaan verbouwen. Lekker met de vingers in de modder leren over de natuur. Samen met Femke Halsema hebben de kinderen de eerste bloemen geplant; violen, lobelia's, verse munt en een grote prunusstruik. De groenten komen later, die worden eerst in de klassen in zaaibakken gezaaid en als de groenten klaar zijn om buiten de grond in te gaan, kunnen de kinderen weer aan de slag. (meer info...)

Amsterdam

Arnhem

Dat ons klimaat verandert, is inmiddels wel duidelijk. Door de klimaatverandering neemt het aantal buien met hevige neerslag toe. Al dat water moet ergens heen kunnen, anders krijgen we natte voeten. Een van de redenen waarom de overheid werkt aan Ruimte voor de Rivier. In dit project worden de uiterwaarden, de buitendijkse stroken grond langs onze grote rivieren, op veel plekken breder en dieper gemaakt. Het resultaat is dat de rivieren extreem grote hoeveelheden water sneller kunnen afvoeren.

Een goede zaak, vindt GroenLinks.

Maar diezelfde overheid denkt ook na over het bouwen van woningen in sommige uiterwaardgebieden, zoals Meinerswijk en Stadsblokken langs de Rijn in Arnhem. Moeilijk uit te leggen, toch?

(meer info...)

Den Haag

De Haagse GroenLinksfractie diende het initiatiefvoorstel Den Haag groenproof in. De fractie wil dat het College van B&W het Haagse groen in kaart brengt en behoud van het groen waarborgt. Initiatiefnemer Heleen Weening: "GroenLinks wil van Den Haag een gezonde stad maken, waar iedereen groen in de buurt heeft." In januari is het voorstel door de gemeenteraad aangenomen. De gemeente start vanaf februari 2008 met het realiseren van een groenproof Den Haag.

Den Haag II

Samen met buurtbewoners heeft GroenLinks Den Haag op zaterdag 19 april het Elandplein groen gemaakt. Met een 2-tegen-2 voetbaltoernooi op een groene 'grasmat' en het planten van bloemen is hiermee een start gemaakt om van Den Haag een groene en gezonde stad te maken. (meer info...)

Den Haag III

GroenLinks Den Haag deelde een Groen Lintje uit aan TAG. TAG is een platform voor hedendaagse audio/visuele kunst en cultuur; zij ontvangen het groene lintje voor de tentoonstelling EcoAesthetics. (meer info...)

Heemskerk

GroenLinks Heemskerk/Uitgeest heeft op zaterdag 7 juni 2008 voor de eerste maal de Groene Lintjes uitgereikt. Deze onderscheiding is voor instellingen of personen die zich op positieve wijze inzetten voor duurzaamheid en milieu: mensen die hun nek uitsteken voor het doel dat ze nastreven. De huldiging was gekoppeld aan Wereldmilieudag: 5 juni 2008. (meer info...)

Leiden

GroenLinks Leiden zette vijf Leidenaren in het zonnetje voor hun inzet voor het milieu door middel van het uitreiken van Groene Lintjes. Een divers gezelschap werd door milieuwethouder John Steegh (GroenLinks) een groen lintje opgespeld. (meer info...)

Oss

GroenLinks Oss maakt bezwaar tegen het kappen van veertien moeraseiken op het Eikenboomgaardplein in het centrum van de stad. Volgens GroenLinks Oss zijn deze bomen onmisbaar in de stad. (meer info... [pdf])

Oss

Rotterdam

GroenLinks wil gratis groen voor Rotterdammers. Bewoners die hun straat of buurt groener willen maken krijgen van de gemeente gratis planten, struiken of bloembollen. Dat voorstel doet Rotterdams GroenLinks-raadslid Arno Bonte. Ook plantenbakken, schoppen en zakken aarde zouden bewoners kosteloos moeten kunnen krijgen. (meer info...)

Rotterdam II

GroenLinks Rotterdam deelde Groene Lintjes uit aan drie personen die zich inzetten voor natuur en milieu: Burgemeester Ivo Opstelten, Jeanne van de Velden en Mohamed Hacene.

Utrecht

Vrijwilligers van GroenLinks hebben afgelopen zaterdag 500 plantjes uitgedeeld in de wijk Zuilen. Met de actie wil de partij mensen oproepen om hun eigen woonomgeving groener te maken.

Met bakfietsen en maar liefst vijfhonderd fleurige planten ging een GroenLinks-team zaterdag 24 mei de hele dag op pad om bewoners in de wijk Zuilen te verrassen. De vrijwilligers reden door de stenige straten om aan willekeurige bewoners plantjes uit te delen. "De mensen reageerden superenthousiast," zegt raadslid Stephanie Bottse, die ook meedeed aan de actie. "Een paar dagen eerder hadden we al met bewoners een groene wijkschouw gehouden. We hebben rondgelopen door de wijk om te kijken waar Zuilen groener kan worden. Veel mensen hadden daarvan gehoord. Heel erg goed."

Utrecht

Zeeland

De fracties van GroenLinks in Provinciale Staten van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland en de fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer hebben op 4 juli hun visie op de Deltawateren aangeboden aan de Deltaraad. Daarnaast deden zij een initiatiefvoorstel om samen aan de slag te gaan in de drie Provinciale Staten.

In hun initiatiefvoorstel voor de provincies stellen de vier GroenLinksfracties voor om communicatie en eenvoudige projecten direct ter hand te nemen en voor 2010 met een uitgewerkt 'deltawaterenplan' te komen voor een gezonde economische, sociale en ecologische toekomst van de deltawateren. (Meer info...)